Reference

Nekaj naših referenc

TRM Filter je uspešno zaključil že veliko projektov, največ v farmacevtski industriji tako doma kot na tujem. Tukaj je nekaj primerov nedavnih projektov.

High conatinement z rešitvijo WIP (pranje) in DIP (sušenje) – ECH-10

Zaradi zahteve naročnika po visoki zaščitenosti uporabnika smo implementirali napravo TRM Filter-ECH-10, ki ima poleg brez-kontaktne menjave (BiBo) vgrajeno tudi zaščitno komoro t.i. glow-box, ki dodatno ščiti uporabnika pred stikom z učinkovino. Pred menjavo vložkov ali linerja, se izvede tudi pranje naprave (WIP) in nato sušenje (DIP). Tudi sam iznos prahu je izveden brezkontaktno.

ECS

V Krko smo dobavili sistem centralnega sesalca z odpraševalnikom za visoke podtlake ECS. V aplikaciji smo združili več odsesnih mest v čistem prostoru, ki so povezana s sistemom, pozicioniranim izven čistega prostora. Za priključke smo uporabili vtičnice lastnega razvoja in izdelave Cleanovac.

ECB

Odpraševalna naprava ECB za številne različne in zahtevne prahove v okviru kompleksnega in zahtevnega naročila je bila optimizirana za prostorske omejitve pri namestitvi. Dobava in zagon sta bila opravljena v IPS Dresden.

ECM

Večje število odpraševalnikov ECM vse-v-enem smo izdelali in dobavili za zaščito elektronske opreme v kontejnerjih pred zunanjim prahom. Pri tej aplikaciji sta šla kompaktnost in pravokotna oblika z roko v roki. Odlično sta se ujeli tako odpraševalnikova funkcionalnost z namenom uporabe kot njegova oblika z okoljem. Z ECM opremljenimi kontejnerji upravlja ABB.

Odličnost v odpraševanju prinaša različne rešitve za mnoge zahteve v okolju in procesu. Pri TRM Filtru imamo bogate izkušnje in veliko število referenc. Pripravljeni smo jih deliti z vami!