e-poslovanje 2019-2022

Projekt "Vzpostavitev in nadgradnja e-poslovanja v podjetju TRM Filter d.o.o." ja zaključen.
Izveden je bil s pomočjo sredstev, pridobljenih iz javnega razpisa za vzpostavitev in nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022.