e-poslovanje 2019-2022

Zaključen je projekt Vzpostavitev in nadgradnja e-poslovanja v podjetju TRM Filter d.o.o., s katerim smo se prijavili na javni razpis za vzpostavitev in nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 "e-poslovanje 2019-2022".

Operacija »Vzpostavitev in nadgradnja e-poslovanja v podjetju TRM Filter d.o.o.« je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022« in sicer v okviru ukrepov:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Digitalizacija nastopov na sejmih
  • Spletna stran za tuje trge
  • Produktno prodajni video
  • Krepitev kompetenc - usposabljanja

 

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Trajanje operacije: 15. 10. 2021 - 31. 8. 2022
Višina subvencije: 29.860 €

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.

ePoslovanje Pasica