e-poslovanje 2019-2022

Zaključen je projekt Vzpostavitev in nadgradnja e-poslovanja v podjetju TRM Filter d.o.o., s katerim smo se prijavili na javni razpis za vzpostavitev in nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 "e-poslovanje 2019-2022".

Operacija »Vzpostavitev in nadgradnja e-poslovanja v podjetju TRM Filter d.o.o.« je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022« in sicer v okviru ukrepov:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Digitalizacija nastopov na sejmih
  • Spletna stran za tuje trge
  • Produktno prodajni video
  • Krepitev kompetenc - usposabljanja

 

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.

ePoslovanje Pasica