Flexible Space Utilization - image

Prilagodljivo koriščenje prostora

Prostorske zahteve odpraševalnih naprav skoraj vedno predstavljajo ključne izzive pri umestitvi v prostor. Običajno ni problem potreben volumen. Pogosteje je to razmerje med vrednostjo prostora in operativnimi življenjskimi stroški odpraševalne naprave. TRM Filter ima večplastno strategijo pristopa, da se prilagodimo vašim zahtevam.

Modularnost

Modularna odpraševalna naprava ECB omogoča kompromis med višin in širino. Za vgradnjo v prostore z omejenimi možnostmi dostopa je možno module poljubno kombinirati v stolpe glede na prostorske možnosti.

Prostorska prilagodljivost

Pri ECB odpraševalniku lahko skoraj prosto izbiramo med višino in širino glede na razporeditev modulov v vertikalni ali horizontalni smeri. Za vgradnjo v prostore z omejenim dostopom je možno odpraševalnike ECV in ECS razstaviti in ponovno sestaviti. Mobilna ECM-6 in ECH imata največjo višino 2,1 m sta prilagojena za premikanje po čistih prostorih.

Namestitev ob steni ali v kotu

Za namestitev ob steni ali v kotu imajo določeni odpraševalniki dostop za posluževanje samo z dveh strani.

Prilagoditev višine

Za prilagoditev višine lahko izberemo ustrezno napravo glede na prostorske omejitve.

Funkcionalnost prostora

Neodvisna postavitev ventilatorja in sekundarnega filtra. Izjema: ECH.

Odličnost v odpraševanju v urejenih prostorih z visoko vrednostjo, kot tudi v primeru predelav in obnov, kliče po visoki izkoriščenosti prostora in nizkih stroških življenjskega cikla opreme. Za vaše prostorske omejitve imamo na voljo večje število alternativ. Ste pripravljeni preveriti?