Containment - intro picture

Prožen odziv na zahteve containmenta

HSE predpisi določajo vrsto ukrepov, s katerim morajo podjetja zmanjšati posredno in neposredno izpostavljenost toksičnim komponentam. Ko je govora o odpraševalnih napravah je na voljo vrsta tehničnih rešitev za eliminiranje ali zmanjšanje tveganja izpostavljenosti. Glede na dejanske razlike glede soočanja s containmentom pri naših strankah, TRM sledi trem nivojem:

Visoko aktivne snovi (HPAPI)

V farmacevtskih obratih z visoko aktivnimi učinkovinami (HPAPI) je upoštevanje podatkov o toksikologiji snovi potrebna za določanje maksimalne izpostavljenosti. Običajno je zahtevan nivo OEB5. Tehnološki podatki se običajno določajo s povratnimi meritvami SMEPAC. Z vidika opreme TRM Filter zagotavlja vse elemente s svojim containment priborom. Poleg tega sodelujemo s proizvajalci za kompletno podporo uporabniku. Pomagamo farmacevtskim družbam pri zahtevanih ukrepih.

Druge Api panoge

V drugih industrijah, kjer rokujejo z API substancami je običajno zahtevana stopnja OEB 3 in 4. Uspešno rešujemo vse izzive z našim containment priborom na ECH in ECB odpraševalnikih kot tudi ECK pasivnem sekundarnem filtru.

Nevarni prahovi drugod

Pri aplikacijah, kjer je stanje toksičnosti negotovo, a obstaja sum na možne vplive, največkrat implementiramo nivo OEB3, upoštevajoč tudi določila REACH direktive. Tem zahtevam običajno zadošča rešitev brezkontaktno praznjenje zbirnih posod (bag-in-bag-out) ali v primeru večjih količin prahu tehnologija neskončne vreče (endless liner).

OEB Pyramide1 uncut

Odličnost v odpraševanju toksičnih produktov predstavljajo različne stopnje zahtevnosti glede na OEB. S TRM Filtrom se lahko zanesete na partnerja, ki bo kompetentno izbral rešitev za vaš primer. Ste pripravljeni raziskati te rešitve z nami?