Explosion protection - intro slika

Eksplozijska zaščita sistemov za odpraševanje

Eksplozijsko zaščito odpraševalnih sistemov določa Pravilnik o eksplozijski zaščiti. Kljub temu uporabniki pogosto težko določijo ukrepe za zmanjšanje tveganja na sprejemljivo raven. Za izbiro ustrezne zaščite za celoten proces je potrebno preučiti eksplozivni prah ali hibridno mešanico. Zaščitni ukrepi morajo biti usklajeni. Naj poudarimo, predvsem za tiste, ki se s tem področjem analize tveganj ne srečujejo pogosto, da certificiranje protiekplozijske opreme v skladu z ATEX določa zaščito prostora procesa. Kar se ne sme zamenjevati z električno opremo za prostore, kjer obstaja cona.

Svetovanje

TRM Filter nudi svetovanje na vseh nivojih protieksplozijske zaščite odpraševalnih sistemov in zagotavlja preizkušeno opremo z jasnim opisom stopnje zaščite.

Razumevanje zahtev

Zahteve za eksplozijsko zaščito, kot so podane v elaboratu, so določene s pogostostjo pojavljanja in trajanja eksplozivne atmosfere (v delovanju procesa) in eksplozijskimi karakteristikami medija: kinetični Kst (hitrost naraščanja pritiska), Pmax - maksimalni pritisk eksplozije, MIE - minimalna vžigna energija in vir vžiga.

Ustrezna eksplozijska zaščita

Eksplozijska zaščita je odvisna od toksičnosti medija in s tem možnosti, da se morebitno eksplozijo razbremeni v atmosfero ali v neposredno okolico naprave. Slednje je, seveda, odvisno tudi od razporeditve opreme v prostorih.

Odličnost v odpraševanju eksplozivnih in vnetljivih prahov ter hibridnih zmesi zahteva celovit pristop pri določanju in implementaciji protieksplozijskih ukrepov. Določitev in implementacijo lahko za vas naredimo mi. TRM Filter vam pomaga pri zbiranju informacij, vas usmerja pri pridobivanju potrebne dokumentacije in dobavi preizkušene odpraševalne sisteme. Ste pripravljeni na ta korak z nami?